Koulutus­ohjelmat sekä yritys­päättäjille että tavara­hankinnoista vastaaville. ​Yritys­kohtaiset ohjelmat myös ovat erikseen sovittavissa.

Ohessa esimerkki puolen päivän koulutuksesta.

Tilaus–toimitusketjun hallinta puolessa päivässä

Kun asiakaskohderyhmä laajenee ja erilaistuu, laajenee sen seurauksena myös myytävien tuotteiden tai palveluiden valikoima. Kun tuotevalikoima on laaja, on myös ostettavia tuotteita vastaavasti paljon. Tämän johdosta taas tavarantoimittajia voi olla lukumääräisesti paljon. Laajassa valikoimassa on suhteellisesti enemmän tuotteita, joiden myynti jää pieneksi. Monen yrityksen heikko kannattavuus johtuu siitä, että volyymin kasvun toivossa toteutettu laajentaminen lisää kustannuksia enemmän kuin tuottoja.

Materiaalin ohjauksen ta­voit­teena on varmistaa työn ja pääoman tuottavuus ja tilankäytön tehokkuus.

Tämän koulutusohjelman keskeinen tarkoitus on opastaa keskittymään oleelliseen – siihen miten vähemmällä saadaan enemmän!

KOULUTUKSEN SISÄLTÖ: 

1.   Liiketoiminnan ABC: Tilaus-toimitusketjun lähtökohdat

a.   Tuottavuus

b.   Tehokkuus

c.   Tehollisuus

2.   Tilaus-toimitusprosessin kustannusrakenteet

a.   Varastoimisen kustannukset, sitoutuva pääoma, tila, puutekustannukset

b.   Hankinnan ja kuljettamisen kustannukset sekä tavaran käsittelyn kustannukset

c.   Asiakaspalvelun kustannukset

3.   Tuoteanalyysi

a.   Myyntikate ja liikevoitto tuotetasolla

b.   Miksi tuoteluokitteluja (mm. ABC) ehdottomasti tarvitaan?

c.   Miten niitä tulkitaan ja hyödynnetään yrityksen varastovalikoiman rakentelussa?

4.   Tapahtuma-analyysi

a.   Myyntikatteen ja liikevoiton relaatio tapahtumatasolla

b.   Tapahtuma-analyysi toimittaja-, myymälä- ja kuluttajarajapinnassa

c.   Miten niitä tulkitaan ja hyödynnetään yrityksen toiminnassa?

5.   Materiaalin ohjaus

a.   Varastokierto (keskivarastosta ja loppuvarastosta), varaston pysähdysaika

b.   Riitto, varasto %:a myynnistä

c.   Palvelutaso, toimittajan toimitusvarmuus

 

SCM BEST OY
Viikinkaari 6

00790 Helsinki, Finland.
Info@scmbestpractice.com
+358 50 550 9829

 

UUTISKIRJE
Tilaa uusimmat uutiset SCM Best Oy:sta sähköpostiisi:

 

©2018 SCM BEST OY - MMD Networks Oy